Christ the King College

Faith, Excellence, Service
CHRIST THE KING COLLEGE
9014 Gingoog City

“?????-???????? ????: ??????? ??, ???-?? ??”.

𝐁𝐈𝐍𝐀𝐁𝐀𝐓𝐈 namin ang mga 𝐍𝐀𝐍𝐀𝐋𝐎 sa patimpalak ng 𝐏𝐈𝐍𝐃𝐎𝐓 𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐊𝐀𝐓𝐀 noong 𝐢𝐤𝐚-𝟗 𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐭𝐲𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝟐𝟎𝟐𝟑 na may temang “𝙋𝘼𝙆𝙄𝙂-𝘼𝙈𝙄𝙂𝙊𝙃𝘼𝙔 𝟮𝟬𝟮𝟯: 𝙆𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙆𝙤, 𝙋𝙪𝙮-𝙖𝙣 𝙆𝙤”.
𝐊𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍 – 𝐌𝐞𝐫𝐥𝐲𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐞𝐦𝐨𝐜𝐡𝐚 𝐚𝐭 𝐀𝐛𝐞𝐠𝐚𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐬 (Mula sa BSBA)
𝐈𝐊𝐀𝐋𝐀𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐔𝐖𝐄𝐒𝐓𝐎 – 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐘𝐨𝐲𝐨𝐧𝐠𝐜𝐨 (Mula sa BSSW)
𝐈𝐊𝐀𝐓𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐏𝐔𝐖𝐄𝐒𝐓𝐎 – 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐭 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐬𝐨𝐥𝐚 (Mula sa TEP)